Projekt: Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u poduzeću CROTEH d.o.o.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Tvrtka CROTEH d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.1.14.0351 za provedbu projekta „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u poduzeću CROTEH d.o.o.“

Projektom je predviđeno uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015 uz istovremeno uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

Ukupna vrijednost projekta je 281.291,97 HRK, a iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta je 174.940,00 HRK. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 146.949,60 HRK. Predviđeno trajanje projekta je 32 mjeseca.

Uvođenje ISO standarda kvalitete

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. listopada 2020. godine do 1. lipnja 2023. godine.

Opći cilj projekta

Uvođenje i certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 uz istovremeno uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 te akreditacija laboratorija od strane Hrvatske akreditacijske agencije za norme HRI CEN/TR 15310-1-5, HRN EN ISO 5667-13, VDI 4630, OENORM S 2027-4.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

  • Unaprjeđenje poslovnih procesa upravljanja tvrtkom
  • Razvoj tvrtke u poslovno-tržišnom segmentu
  • Unaprjeđenje poslovnih kapaciteta
  • Jačanje pozicije na tržištu
  • Dokazivanje osposobljenosti ispitnog laboratorija tvrtke

Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta: Educirani zaposlenici, nabavljene norme, uveden i certificiran sustav upravljanja, akreditiran laboratorij, osigurana vidljivost, proveden projekt.

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 281.291,97  HRK
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 174.940,00  HRK
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 146.949,60  HRK

Za više informacija o projektu možete nas kontaktirati na: info@croteh.eu

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779