Projekt: Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Projekt Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama (KK.01.1.1.07. 0078) provodi se u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, KK.01.1.1.07.

Provedbu projekta možete pratiti na: https://biomass2biogas.agr.hr

U sklopu projekta provest će se industrijska istraživanja u području proizvodnje bioplina s ciljem zamjene konvencionalne, neodržive sirovine – kukuruzne silaže s održivim energetskim kulturama Miscanthus x giganteus, Arundo donax i Sida hermaphrodita.

Projekt predstavlja izravan korak prema uspostavljanju sustava kojim bi se postojeća i buduća bioplinska postrojenja opskrbljivala sirovinom koja je dostupnija i ekonomski povoljnija od trenutno korištene kukuruzne silaže.

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 23. prosinca 2020. godine do 23. prosinca 2023. godine.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

Cilj je istražiti različite tehnologije anaerobne obrade ovih kultura primjenom inovativnih postupaka anaerobne obrade kako bi se utvrdila optimalna tehnologija i energetski potencijal predloženog sustava te mogućnosti zbrinjavanja fermentiranog ostatka.

Očekivani rezultati projekta

Opći ciljevi projekta

  • Utvrditi mogućnost revitalizacije zapuštenih poljoprivrednih površina, uzgojem različitih energetskih kultura s ciljem proizvodnje bioplina druge generacije,
  • Definirati mogućnost čuvanja biomase (otvorena skladišta) s ciljem cjelogodišnje opskrbe bioplinskih postrojenja istraživanim sirovinama,
  • Analizirati sastav istraživane biomase kao ulazne sirovine u proces anaerobne digestije za šaržni i kontinuirani proces,
  • Odrediti potencijal produkcije bioplina u odnosu na korištenu energetsku kulturu, kao i udjele pojedinih sirovina tijekom anaerobne kodigestije u šaržnom i kontinuiranom procesu,
  • Odrediti potencijal produkcije bioplina u odnosu na udjele pojedinih sirovina tijekom anaerobne kodigestije u šaržnom i kontinuiranom procesu,
  • Definirati optimalnu recepturu u odnosu na postotne omjere korištenja pojedinih sirovina u fermentoru u oba procesa digestije,
  • Analizirati fermentirani ostatak (digestat) u odnosu na istraživane recepture,
  • Utvrditi optimalne mogućnosti zbrinjavanja fermentiranog ostatka,
  • Utvrditi energetski potencijal predloženog sustava.

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Gorana Lukića na: info@croteh.eu

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779