Procesni laboratorij
Izbor optimalne tehnologije i velike uštede operativnih troškova, mogu se postići simulacijom procesa s reprezentativnim sirovinama u realnim uvjetima
Analitički laboratorij
Specijalizirani laboratorij za analizu biorazgradivog otpada i otpadnih voda
Od uzorkovanja do cjelovite analize
Bioplinski/Biometanski potencijal | Biorazgradivost supstrata
Previous
Next

SPECIJALIZIRANI LABORATORIJ ZA ODREĐIVANJE PARAMETARA BIORAZGRADIVOSTI

U sastavu CROTEH-a djeluje i laboratorij koji provodi ispitivanja procesa proizvodnje bioplina/biometana i određivanja bioplinskog/biometanskog potencijala te analizu i karakterizaciju biorazgradivih otpadnih materijala.

Provedba analiza bioplinskog/biometanskog potencijala organskih otpadnih materijala čini temelj koji osigurava projektiranje po mjeri učinkovitih i održivih tehnologija na području gospodarenja biorazgradivim komunalnim otpadom, kao i otpadom iz prehrambene industrije te poljoprivrede.