Projekt: Razvoj postrojenja s povećanom proizvodnjom bioplina iz industrijskih otpadnih tokova

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Tvrtka CROTEH d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.01.2.1.02.0070 za provedbu projekta „Razvoj postrojenja s povećanom proizvodnjom bioplina iz industrijskih otpadnih tokova“.

U cilju razvoja novog proizvoda, poduzeće CROTEH d.o.o. predmetnim projektom planira razviti postrojenje s povećanom proizvodnjom bioplina kojim će se omogućiti učinkovita anaerobna obrada industrijskih otpadnih voda koje sadrže visoke koncentracije suspendiranih tvari.

Ukupna vrijednost projekta je 8.434.436,73 HRK, a iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta je 8.103.121,95  HRK. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 4.336.823,80 HRK.

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci.

Razvoj postrojenja s povećanom proizvodnjom bioplina iz industrijskih otpadnih tokova

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 17. kolovoza 2020. godine do 17. kolovoza 2023. godine.

Opći ciljevi projekta

  1. Povećanje i intenziviranje istraživačko razvojnih aktivnosti
  2. Povećanje obujma suradnje između privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora
  3. Istraživanje i razvoj s ciljem razvoja proizvoda u S3 području koji je inovacija na globalnom tržištu
  4. Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj partnera na projektu

Svrha projekta (specifični ciljevi)

Izrada inovativnog prototipa reaktora za obradu otpadnih tokova prehrambene industrije (pivske), koji obrađuje pored otpadne vode i muljevite otpadne tokove, primjer otpadna voda + kvasac. Inovacija je na TRL 2, tokom projekta će se kroz aktivnosti istraživanja dovesti do TRL 4 te izradom prototipa do TRL 8.

Očekivani rezultati projekta

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 8.434.436,73 HRK
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 8.103.121,95 HRK
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 4.336.823,80 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Gorana Lukića na e-mail: info@croteh.eu

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779