Projekt: Povećanje učinkovitosti biotehnoloških procesa materijalnog i energetskog iskorištavanja otpada iz prehrambene industrije

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dodijelilo je tvrtki CROTEH d.o.o. Inovacijski vaučer broj KK.03.2.2.03.0352 za provedbu projekta „Povećanje učinkovitosti biotehnoloških procesa materijalnog i energetskog iskorištavanja otpada iz prehrambene industrije“, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ (referenta oznaka: KK.03.2.2.03).

Cilj projekta je kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkom organizacijom te provedbom laboratorijskih analiza primjenom kromatografskih i spektrometrijskih metoda omogućiti daljnji razvoj procesa materijalnog i energetskog iskorištavanja otpada iz prehrambene industrije koji sadrži povećane koncentracije inhibitornih spojeva primjenom biotehnološkog procesa anaerobne digestije.

Ukupna vrijednost projekta je 103.420,00 HRK, a iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta je 103.420,00 HRK. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 72.394,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 26. listopada 2021. do 24. siječnja 2022. godine.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je podržati razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa jačanjem kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama

Svrha projekta (specifični ciljevi)

Cilj projekta je kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkom organizacijom te provedbom laboratorijskih analiza primjenom kromatografskih i spektrometrijskih metoda omogućiti daljnji razvoj procesa materijalnog i energetskog iskorištavanja otpada iz prehrambene industrije.

Očekivani rezultat projekta

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 103.420,00 HRK
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 103.420,00 HRK
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 72.394,00 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Gorana Lukića na: info@croteh.eu

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779