Projekt: Komercijalizacija inovacije u S3 području tvrtke CROTEH

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Tvrtka CROTEH d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj KK.03.2.2.06.0135 za provedbu projekta „Komercijalizacija inovacije u S3 području tvrtke CROTEH”.

U svrhu komercijalizacije inovativne tehnologije za proizvodnju bioplina iz teškorazgradivih lignoceluloznih supstrata te nastavka pozitivnog tijeka poslovanja ulaganjem u ljudske resurse i povećanje prihoda, tvrtka CROTEH d.o.o. će predmetnim projektom inovirati postojeću organizaciju poslovanja i proizvodni proces.

Ukupna vrijednost projekta je 2.383.617,07 HRK, a iznos ukupno prihvatljivih troškova projekta je 2.114.750,14 HRK. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 1.072.466,90 HRK.  Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 09. kolovoza 2020. godine do 09. kolovoza 2022. godine.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja

Svrha projekta (specifični ciljevi)

  • Uspostava inovativnog procesa proizvodnje u vlastitom laboratoriju
  • Komercijalizacija inovativne tehnologije za proizvodnju bioplina iz teško razgradivih lignoceluloznih supstrata
  • Uspješno provedena implementacija inovacije poslovnih procesa i organizacije poslovanja
  • Povećanje konkurentnosti te održiv rast i razvoj tvrtke CROTEH d.o.o.
  • Povećanje prihoda od prodaje tvrtke uslijed komercijalizacije inovativnog rješenja
  • Povećanje broja zaposlenika tvrtke uslijed komercijalizacije inovativnog rješenja

Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta: Povećanje prihoda od prodaje, očuvanje broja postojećih radnih mjesta, povećanje broja zaposlenih – otvaranje novih radnih mjesta

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 2.383.617,07 HRK
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 2.114.750,14 HRK
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 1.072.466,90 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Gorana Lukića na: info@croteh.eu

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779