Projekt: Razvoj procesa proizvodnje bioplina iz teškorazgradivih lignoceluloznih supstrata

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Kratki opis projekta

Tvrtka Centar za razvoj održivih tehnologija d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.2.01.0159 za provedbu projekta Projekt: Razvoj procesa proizvodnje bioplina iz teškorazgradivih lignoceluloznih supstrata.

Projektom je predviđen dovršetak razvoja inovativnog procesa proizvodnje bioplina iz teško razgradivih lignocelularnih supstrata. Za razliku od konvencionalnih anaerobnih procesa, inovativnim procesom moguće je uspješno anaerobno razgraditi navedene supstrate. Po završetku projekta proces će biti spreman za komercijalizaciju i implementaciju u industrijskom mjerilu. Implementacijom inovativne tehnologije omogućuje se korisnicima energetsko i materijalno iskorištenje navedenih supstrata čime se ostvaruju preduvjeti za uspostavu sustava kružnog gospodarstva.

Jedan od ciljeva projekta je povećanje konkurentnosti i tržišnog udjela tvrtke Centar za razvoj održivih tehnologija prodajom i implementacijom razvijenog procesa u industrijskom mjerilu te na taj način bit će omogućeno ostvarenje strateškog cilja tvrtke. Projektom će se osigurati zapošljavanje novih zaposlenika, povećanje neposrednih ulaganja u razvoj novih tehnologija i omogućiti će se značajniji proboj tvrtke na domaćem i inozemnom tržištu.

Razvoj procesa proizvodnje bioplina iz teškorazgradivih lignoceluloznih supstrata

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. listopada 2017. godine do 01. travnja 2019. godine.

Opći cilj projekta

Jačanje konkurentnosti kroz komercijalizaciju proizvoda i usluga primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija prijavitelja u poslovnim aktivnostima na području RH i EU.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

  • zapošljavanje novih djelatnika,
  • podizanje razine opremljenosti za rad,
  • jačanje razvojnih kapaciteta,
  • daljnje širenje kompetencija

Očekivani rezultati projekta

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.435.360,00 HRK
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 1.435.360,00 HRK
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 1.285.360,00 HRK

Za više informacija o projektu možete nas kontaktirati na: info@croteh.eu

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779