TEHNOLOGIJE OBRADE OTPADNIH VODA
Od određivanja anaerobne biorazgradivosti i toksičnosti industrijskih otpadnih voda do projektiranja i inženjeringa uređaja za anaerobnu obradu industrijskih otpadnih voda
Obrada otpadnih industrijskih voda

Projektiranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Na području tehnologija obrade komunalnih i industrijskih otpadnih voda, CROTEH samostalno nudi usluge projektiranja uređaja za obradu industrijskih otpadnih voda. U suradnji s konzorcijskim partnerima u mogućnosti smo kvalitetno obaviti usluge inženjeringa i nadzora nad izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Na području tehnologije obrade komunalnih otpadnih voda, pružamo sljedeće usluge:

 • Analiza postojećeg i budućeg stanja sustava
 • Analiza mogućih varijanti pročišćavanja otpadnih voda
 • Tehno-ekonomska analiza optimalnog rješenja pročišćavanja otpadnih voda
 • Analiza i odabir lokacije smještaja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Izrada svih vrsta projektne i tehničke dokumentacije
 • Izrada studija izvodljivosti
 • Izrada aplikacija za EU fondove
 • Predlaganje mogućih zahvata na postojećim uređajima za pročišćavanje
 • Savjetovanje pri vođenju i upravljanju uređajem (puštanje u pogon nakon zastoja, podešavanje dijela uređaja za biološku obradu)
 • Tehnološki nadzor nad ugradnjom opreme
 • Nadzor tijekom probnog rada uređaja

S obzirom na reference i dosadašnja iskustva na području obrade industrijskih otpadnih voda, s naglaskom na uređaje za anaerobnu obradu industrijskih otpadnih voda u mogućnosti smo pružiti sljedeće usluge:

 • Određivanje anaerobne biorazgradivosti i toksičnosti industrijskih otpadnih voda
 • Određivanje tehnoloških parametara anaerobne obrade otpadne vode (vrijeme zadržavanja, veličina i tip reaktora, količina bioplina,…)
 • Određivanje optimalnog načina korištenja bioplina
 • Određivanje optimalne lokacije za smještaj uređaja
 • Projektiranje uređaja
 • Tehnološki nadzor nad ugradnjom opreme
 • Nadzor tijekom probnog rada uređaja
 • Edukacija tehničkog kadra za nadzor i upravljanje uređajem