TEHNOLOGIJE OBRADE OTPADA
Izrada projekata gospodarenja otpadom, posebno na polju tehnologija mehaničko-biološke obrade komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada
Razvijamo ethnologije obrade otpada

Projektiranje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada

Stručnjaci CROTEH-a imaju višegodišnje iskustvo sudjelovanja na projektima gospodarenja otpadom, posebno na polju tehnologija mehaničko-biološke obrade komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada te su u mogućnosti ponuditi cjelovita inženjerska rješenja od stručnog savjetovanja i projektiranja do izrade dokumentacije za sufinanciranje iz EU fondova i drugih izvora financiranja.

Samostalno ili u suradnji s partnerima, na području tehnologija obrade otpada nudimo sljedeće usluge:

 • Analiza i karakterizacija otpada
 • Analiza i odabir lokacije za smještaj objekata za obradu otpada
 • Određivanje optimalne tehnologije obrade otpada
 • Optimizacija transporta otpada
 • Projektiranje postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada
 • Izrada svih vrsta projektne i tehničke dokumentacije u skladu s važećim propisima na polju prostornog uređenja i gradnje te zaštite okoliša
 • Izrada preliminarnih i predinvesticijskih studija
 • Izrada studija izvodljivosti
 • Izrada projektnih aplikacija za sufinanciranje iz EU fondova
 • Tehnološki nadzor nad ugradnjom opreme
 • Nadzor tijekom probnog rada postrojenja
 • Edukacija tehničkog kadra za nadzor i upravljanje postrojenjem