EU Ecolabel

EU Ecolabel je službena oznaka Europske unije kojom se označavaju “zeleni” proizvodi i usluge, tj. oni koji imaju manje nepovoljan utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa. Na taj se način kroz proizvode i usluge pridonosi cilju klimatske neutralnosti Europske unije te uspostavi kružnog gospodarstva.

EU Ecolabel za pružatelje usluga u turizmu

Postupak dodjele znaka „EU Ecolabel“ je propisan Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a, Pravilnikom o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (NN 116/2016, 28/2022).

Uz druge proizvode i usluge, EU Ecolabel oznaka dodjeljuje se i pružateljima usluga u turizmu, odnosno pružateljima usluga „turističkog smještaja“, a njezino ishođenje može dopuniti marketinšku strategiju turističkog smještaja uz značajne ekonomske, energetske i resursne uštede.

Skupina proizvoda „turistički smještaj” obuhvaća pružanje usluga turističkog smještaja i usluga kampa te bilo koje od sljedećih pomoćnih usluga kojima upravlja pružatelj turističkog smještaja:

Elaborat o usklađenosti proizvoda i/ili usluga s mjerilima Europske unije – EU Ecolabel

U svrhu ishođenja znaka „EU Ecolabel“ izrađuje se Elaborat o usklađenosti proizvoda i/ili usluga s propisanim mjerilima.

Tvrtka CROTEH d.o.o. posjeduje ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za obavljanje stručnih poslova u zaštiti okoliša odnosno ovlaštenje za „Izradu elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“ i znaka EU Ecolabel“.

Predmetni Elaborat se sukladno postupku dodjele znaka zajedno sa pripadajućim Zahtjevom podnosi prema Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje u suradnji s nacionalnim Povjerenstvom odlučuje o dodjeli znaka EU Ecolabel.

Prošle godine izradili smo Elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima Europske unije – EU Ecolabel te smo sudjelovali u postupku ishođenja predmetnog znaka zaštite okoliša za Terme Sveti Martin.

Ukoliko Vas zanimaju bilo kakve dodatne informacije vezano za sam Elaborat ili postupak ishođenja, slobodno nam se obratite.

Tehničko savjetovanje i pomoć prilikom pripreme prijavne dokumentacije u sklopu EU poziva “Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju” 

Ukoliko ste zainteresirani za potencijalnu suradnju i želite se dodatno informirati vezano za proceduru ishođenja znaka zaštite okoliša EU Ecolabel, kao i za mogućnost sufinanciranja izrade Elaborata o usklađenosti proizvoda i/ili usluga s propisanim mjerilima u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša u sklopu EU poziva “Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju”, slobodno nas kontaktirajte i pošaljite nam upit.

Pošaljite upit

Kontaktirajte nas s povjerenjem.