BIOPLINSKA/BIOMETANSKA POSTROJENJA
Od početne analize supstrata, preko razvoja i optimizacije anaerobnog procesa, do izgradnje postrojenja i njegovog puštanja u rad
Projektiranje bioplinskih postrojenja

Projektiranje i inženjering bioplinskih/biometanskih postrojenja

U području bioplinskih/biometanskih postrojenja, CROTEH pruža usluge projektiranja i inženjeringa bioplinskih/biometanskih postrojenja, od početne analize supstrata u vlastitom laboratoriju, preko razvoja i optimizacije anaerobnog procesa, do izgradnje postrojenja i njegovog puštanja u rad.

Na području bioplinskih/biometanskih postrojenja nudimo sljedeće usluge:

 • Karakterizacija i analiza supstrata
 • Modeliranje procesa proizvodnje bioplina putem specijaliziranih programskih paketa
 • Izrada preliminarnih i predinvesticijskih studija
 • Izbor i optimiranje procesnih parametara postrojenja
 • Određivanje optimalne lokacije za izgradnju bioplinskog/biometanskog postrojenja
 • Karakterizacija i analiza bioplina
 • Određivanje optimalnog načina korištenja bioplina
 • Određivanje optimalnog načina korištenja digestata
 • Izrada svih vrsta projektne i tehničke dokumentacije u skladu s važećim propisima na polju prostornog uređenja i gradnje te zaštite okoliša
 • Savjetovanje pri vođenju i upravljanju postrojenjem
 • Tehnološki nadzor nad ugradnjom opreme
 • Nadzor tijekom probnog rada postrojenja
 • Edukacija tehničkog kadra za nadzor i upravljanje postrojenjem